Copenhagen School of Design and Technology, Architectural Technology & Construction Management, Product Development and Integrative Technology, Salzburg University of Applied Sciences (FH Salzburg), University of the Applied Sciences Grisons, Robert Gordon University, Aberdeen, Scotland, Westminster University, London (STUDY ABROAD), OTIS College of Art and Design, Los Angeles. He studied Multimedia design & communication abroad at KEA in Copenhagen, Denmark and went on an Erasmus study to Tallinn, Estonia where he studied Film & Media at Baltic Film, Media, Arts and Communication school. Rettelser til hjemmesiden: webmaster@kea.dk. ... KEA Multimedia Design. Selected work. Der udvikles løbende nye valgfag i forhold til relevans og efterspørgsel. Hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav, kan du søge om optagelse med særlig tilladelse på baggrund af en individuel kompetencevurdering (IKV). KEA also provides a number of other activities and projects. I en IKV vurderer KEA, om dine samlede kompetencer kan sidestilles med opfyldelse af de formelle adgangskrav til uddannelsen. READ OUR COOKIE AND PRIVACY POLICY and manage your cookie preferences. Der er ansøgningsfrist d. 5. juli kl. Vil du lære at udvikle de nyeste digitale designløsninger? eller ring på 46 46 07 00. I løbet af studiet er du i tæt kontakt med erhvervslivet og laver opgaver i samarbejde med forskellige virksomheder og organisationer. I am a multimedia design student with a great passion for different visual outlets on both digital and physical platforms. pr. Derudover skal du medbringe egen computer, der understøtter 5GHz (802.11a) for at undgå problemer med KEAs netværk. Vi tilstræber et tæt samarbejde med virksomheder og organisationer, der arbejder i vores verden. The portfolio contains my visual style and work related content Arina Fedosiuk Photography | Graphic Design | Content Creation | Social Media Marketing | Ønsker du at indlæse videoer automatisk, kan du i stedet vælge at acceptere funktionelle cookies generelt. Company Website. komme til at arbejde med digitale værkstedsaktiviteter i vores UX-lab, KEAProjectLab og Tech Lounge, hvor der er fokus på færdigheder indenfor brugeroplevelse, teknologiforståelse og innovation. Du vil typisk kunne arbejde med at designe, planlægge, realisere og styre multimedieopgaver. Du behøver ikke at have installeret Office-pakken, da du til tekstbehandling kan anvende Google Docs, Sheets og Slides som alternativ. you need skills. Vi kører fem ugers temaer, hvor du får en grundig indføring i alle relevante fagområder. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Report this profile About Hi, I'm Shaun a Digital Marketing Specialist with years of experience in SEO, Social Media Advertising, and Content Marketing. Alle kvote 2-aktiviteter skal dokumenteres med relevante bilag. Her lærer du at designe og udvikle digitale løsninger med særlig vægt på brugergrænseflader. LinkedIn Andre aktiviteter i minimum 3 måneder, som fx højskoleophold eller udlandsophold (ikke ferie). I am a Multimedia designer undergoing education at KEA. På de enkelte uddannelser kan du blive klogere på uddannelsens indhold, adgangskrav og hvordan du søger ind: De ledige studiepladser på top up-uddannelserne søges ved at bruge dette ansøgningsskema. Wavemaker ... Multimedia Design. KEA Designteknolog. De cases, der bruges, er ofte udarbejdet med eksterne partnere. Fristen for kvote 2 er den 15. marts kl. Experienced in creating high-growth campaigns by using Facebook Ads and with a focus on quality SEO practices and strategies. Elena Fernández Navarro. Kontakt Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; Courses combining elements of programming and design, such as 3D development, digital video and games programming would be good choices for KEA Multimedia students. Vi tror på, at det er gennem projektarbejdet, du lærer at omsætte din teoretiske viden til praksis - og udvikler dine evner til at samarbejde med andre. KEA is also a knowledge centre for public and private-sector enterprises. Communication Design & Media Kurser i foto-, video- og lydredigering. For information about how to apply and who to contact with questions go to OUTGOING EXCHANGE. Kurser i tegning, skitsering, animation. General KEA website: https://kea.dk/en/ CONTACT INFORMATION (INCOMING + OUTGOING) PROGRAMME AREA DESIGN DIGITAL BUILD + TECH International Coordinator Hanne Vang Hansen Anne Dibbern Andreas Berger Email havh@kea.dk Annd@kea.dk andb@kea.dk Address KEA Global Guldbergsgade 29N 2200 Copenhagen N Denmark KEA Global Lygten 16 2400 Copenhagen NV Tutor - Multimedia design KEA - Københavns Erhvervsakademi feb. 2020 – nu 11 måneder. Undervisningen på uddannelsen foregår på: Der er studiestart på uddannelsen i januar og august. Ansøgere, der har gennemført en kandidatuddannelse, kan kun optages på en erhvervsakademi- eller professionsbacheloruddannelse, hvis der er ledige pladser. Former student at Kea - Multimedia Design & Communication programme, and current at Codecademy - Build websites from scratch programme. Gaming Video Creator. Der er aktuelt et stort udbud af praktikvirksomheder. KEA Mutual Transfer 2016 - MBBS. På uddannelsen til multimediedesigner har du mulighed for at komme helt tæt på den branche, du skal arbejde i efter endt uddannelse. This is a video about the Multimedia Design program at KEA, with interviews of present students and teachers. READ OUR COOKIE AND PRIVACY POLICY and manage your cookie preferences. Download den nationale del af studieordningen. På kea.dk benytter vi cookies til at give dig en god oplevelse på siden og til at målrette vores annoncering. 14:00 - 17:00. På denne side kan du også få tips til at planlægge din tid, mens du studerer på KEA. Dette gælder, uanset om der er tale om en dansk eller en udenlandsk kandidatuddannelse. Overordnet kommer du til at arbejde meget hands-on med fagene, og du lærer håndværket bag den branche, du uddanner dig til. Du skal købe undervisningsbøger (ca. Du kan kontakte studie- og karrierevejlederen, hvis du ønsker vejledning omkring opbygningen af det danske uddannelsessystem og omkring generelle muligheder for videre- og efteruddannelse. 9-11. KEA Mutual Transfer 2016 - MBBS. Fristen for kvote 1 er den 5. juli kl. Mikolaj Kozak / multimedia design student / UI, UX designer / København. var path = 'hr' + 'ef' + '='; Du kan finde tidligere studieordninger i vores arkiv over studieordninger. KEA udsteder automatisk Diploma Supplement som tillæg til eksamensbeviset for alle afsluttede uddannelser fra KEA. Du kan læse mere om de uddannelsesspecifikke kriterier for kvote 2 under "Kvote 2-kriterier". Her får du en indføring i de teknologier, der indgår i digitale medieprodukter og produktion til digitale medier. ... KEA Multimedia Design. SE VORES ÅBENT HUS-SIDE OG FÅ MERE INFORMATION. Som studerende på uddannelsen kommer du til at arbejde med alle niveauer af den digitale designproces, og du tilegner dig færdigheder inden for front-end design og programmering, User Experience (UX), content production samt forretnings- og teknologiforståelse. Du skal have bestået Engelsk C og enten Erhvervsøkonomi C eller Matematik C eller Virksomhedsøkonomi B for at kunne søge ind på uddannelsen, hvis du kommer fra en gymnasial uddannelse. KEA har et sæt overordnede regler for adfærd, som gælder for alle. Du lærer at arbejde med brugertest og evalueringer. På senere semestre er omdrejningspunktet primært case-baseret projektarbejde. We offer a wide range of programmes in English within the fields of Design, Digital, Build and Tech. Lolo Xin Chen Service Designer and Researcher with a mixed background of management consulting, healthcare and social sciences. Remember that you can go on exchange in the following semesters: Digital Concept Development: 2nd (6th) semester. Lolo Xin Chen. University of Canterbury. KEA NOOB JMO. Efter praktikopholdet er der en intern praktikprøve, som tager udgangspunkt i en rapport, der beskriver det individuelle praktikforløb. KEA Garage. Få svar på de mest stillede spørgsmål i vores FAQ om dagligdagen på KEA under Coronakrisen, Erhvervsakademi | 2 år (120 ECTS) | Ansøgning 15.3, 5.7 og 1.12 | Download studieordningen. Undervisningen foregår dels som individuelle opgaver, dels som gruppearbejde, hvor du planlægger og styrer din egen tid. Dokumentationen kan være beviser, kontrakter, flybilletter, rejseplan, udtalelser m.v. Som færdiguddannet multimediedesigner bliver du en digital iværksætter med en værktøjskasse, der klæder dig på til at kunne arbejde i en meget bred vifte af brancher. • Developing and using skills and expertise in appropriate design packages such as Photoshop, Illustrator, Cinema4d and After Effects. Du kan altid finde den præcise dato under Studiestart på uddannelsen. Alle bilag til din ansøgning skal indsendes samtidig med ansøgningen og senest på dagen for ansøgningsfristen. The activities are spread out on four units, in which a speciality is shared. • Creating multimedia designs in liaison with graphic design team, programmers, writers, video producers, sound engineers and artists. At kea.dk, we use cookies to make your visit an enjoyable experience and to target our advertising. Erhvervserfaring op til et år, dog mindst tre måneder, og med minimum 30 timer pr. I kvote 2 bliver du optaget på dine samlede kvalifikationer, herunder også en eventuel adgangsgivende erhvervsuddannelse. Multimedia Design Student at KEA København. Du kan vælge at skrive dit afgangsprojekt i samarbejde med en virksomhed. Rasmus Anker London, E8 info@rasmusanker.com. Clothing (Brand) KEA Designs. The Multimedia Design and Communication Department at The Copenhagen School of Design and Technology (“Københavns Erhvervsakademi,” KEA) on Academia.edu Uddannelsen består af obligatoriske elementer, valgfrie elementer og en praktikperiode, hvor du kan afprøve dine digitale færdigheder i praksis. Kontakt uddannelsens studie- og karrierevejleder: Telefontid: mandag, tirsdag og fredag kl. 12. College & University. Multimedia Design; Web Development; Digital Konceptudvikling, Design Technology (Brand or Communication Design; Design & Business (Brand or Communication Design) Entreprenørskab og Design (E-Design) If you have any questions about this workshop you are welcome to contact Anne Dibbern at annd@kea.dk In the Entrepreneurship & Design programme you can do an exchange in your 3rd semester (Fall). 2 3 at kea, knowledge alone is not enough. Community. Frivilligt arbejde svarende til mindst 3 måneders fuldtidsbeskæftigelse kan også indgå i vurderingen. College & University. Som digital blæksprutte kan du arbejde med mange fagområder inden for it- og mediebrancherne, fx: Kortet viser, hvor på Sjælland, du kan læse videre. document.getElementById('cloak2a4fe39a4bb6c0979c282448a61c906a').innerHTML = ''; Automotive Body Shop. Kea Multimedia Design. Amateur Sports Team. Du kan søge ind fra 15. september. Her får du mulighed for at afprøve dine digitale færdigheder i praksis samt chancen for at styrke dit professionelle netværk, som du kan få glæde af som færdiguddannet. Multimediedesigner er en digital design­uddannelse for dig med digitale drømme og kreative idéer. addy2a4fe39a4bb6c0979c282448a61c906a = addy2a4fe39a4bb6c0979c282448a61c906a + 'kea' + '.' + 'dk'; As a full degree student in KEA DESIGN, you have the opportunity to study for a semester at one of our international partner institutions. 43 timer om ugen på din uddannelse. Pages Directory Results for KEA Gaming – KEBAR Multimedia Production. Hvis du vil vide mere i detaljer om uddannelsen og fagene, kan du læse om det i studieordningen. Du kan få job som fx front-end designer eller content manager/creator. Søger du om optagelse på uddannelsen om vinteren, skal du søge direkte til KEA. over 2 år). Du skal have Adobe Creative Cloud installeret på din computer - du kan som studerende købe et Adobe Creative Cloud abonnement til ca. 04 digital programmes 06 exchange programme 08 ap: computer science 12 ap: multimedia design & communication Du kan søge helt frem til studiestart 1. februar 2021 eller så længe der er ledige pladser. In 2000 KEA established IMPALA, a trade association supporting independent music companies across the world.In 2016 KEA launched b.creative, a global network for cultural and creative entrepreneurs offering yearly international events and design competitions. ", Alexander, studerende, Multimediedesigner. "Her er alle kreative, og alle har det samme mindset som en selv. Du kan læse mere om vores erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser med ledige pladser nedenfor. Du kan bl.a. Product Design ACD at Wunderman Thompson + founder, developer, and designer at Hang the DJ. Der findes svar på de mest stillede spørgsmål om ansøgningsfrist, optagelse, studieforløb m.m. About me. Husk at indsende alle relevante bilag med din ansøgning. Som multimediedesigner kan du tage en top up-uddannelse, der varer halvandet år, så du får en professionsbachelor (PBA). Relevante IT-kurser, fx: Adobe Photoshop, Illustrator, HTML, CSS, JavaScript. Copenhagen School of Design and Technology (KEA) offers practice-oriented, higher education developed in close cooperation with the business community and educational institutions in … 12. 150 kr. The Design, Technology and Business Academy Profession Programme is a 2-year academy profession degree programme (corresponding to 120 ECTS). Du kan læse mere om vores top-up uddannelser med ledige pladser nedenfor. Første semester handler især om din individuelle læring, krydret med mindre, fælles projekter. The internship must be unpaid, as stipulated by a departmental order on KEA's programmes. Du skal dokumentere kompetencer, der kan sidestilles med opfyldelse af de formelle adgangskrav, og du skal dokumentere, at du opfylder de specifikke adgangskrav. måned. KEA has been founding and managing international associations fostering the creative and cultural community. Aceasta și-a creat un renume în Danemarca, mai ales pentru specializarea Multimedia Design. NB: Søger du optagelse med særlig tilladelse/IKV er ansøgningsfristen 15. marts kl. Her lærer du om forretningsmodeller, dataforståelse og virksomhedens eksistensgrundlag. Du skal søge elektronisk på www.optagelse.dk. Du kan tage top up-uddannelser flere steder på Sjælland - på KEA eller hos andre erhvervsakademier. 2.500 kr. Uddannelsen til multimediedesigner udbydes både på dansk og engelsk. Udover din praktiktid har du også mulighed for at samarbejde med erhvervslivet i forbindelse med dit afsluttende projekt. Ansøgningsskemaet kan udfyldes her på siden fra 15. september. Arts & Crafts Store. Claudia Gesmar-Larsen. ... Below you can find all the international partner universities connected to Multimedia Design. var addy2a4fe39a4bb6c0979c282448a61c906a = 'applicant' + '@'; Læs vores cookie- og privatlivspolitik og administrér dine cookie-indstillinger, Er du studerende på KEA? 2002 – 2004. En uddannelse er mere end bare at møde op til og deltage i undervisningen. For an overview of what institutions you can apply for in the next round (going abroad in fall 2020) have a look at THIS SPREADSHEET. Vi arbejder tværfagligt hele vejen, og fagene bliver som hovedprincip sammensat til en tværfaglig helhed, der udbydes som tematiserede undervisningsforløb. København. 12. På de første semestre er der en del individuelle opgaver og mindre projektarbejder. Vores casesamarbejder spænder vidt, og vi har i de seneste år blandt andet arbejdet med udvikling af digitalt showroom til Norrmade, interaktive oplysningskampagner for Sex og Samfund, digital markedsføring af Politikens e-avis, digitale købsoplevelser til ferm LIVING, digitalt univers til Joe & The Juice og Lakrids by Johan Bülow og den digitale kampagne ”Unge stemmer” med TV2 Lorry. Under projektarbejdet fungerer de tilknyttede undervisere som konsulenter/vejledere i forhold til både det faglige indhold og processen. College & University. Du kan vælge forskellige praktikformer, fx iværksætterpraktik, virtuel praktik eller projektbaseret praktik. You can choose between two different English language specialisations. 12. Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten Erhvervsøkonomi C, Matematik C eller Virksomhedsøkonomi B. Hvis du har taget adgangseksamen til ingeniøruddannelserne, skal du have bestået Engelsk C for at kunne søge ind på uddannelsen. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 12. Copenhagen, Capital Region, Denmark Helping and coaching other multimedia students with issues related to code / rest API / git ect. Der er ansøgningsfrist (både for kvote 1 og 2) d. 1. december kl. Der indgår 10 ugers praktik på studiet, hvor du kan afprøve dine digitale færdigheder i praksis hos firmaer i Danmark eller udlandet. KEA, Copenhagen. Ved kvote 2 lægges vægt på følgende yderligere kvalifikationer: Alle kvote 2-aktiviteter skal dokumenteres med relevante bilag, når du søger ind på uddannelsen. Multimediedesigner er en erhvervsakademiuddannelse, der varer 4 semestre (2 år). Inden for hvert enkelt tema er undervisningen tilrettelagt, så den er direkte anvendelig i projektarbejdet. KEA NATURE. Du kan søge optagelse i enten kvote 1 eller kvote 2. Udover de obligatoriske fagområder er der lokale valgfag, hvor du kan specialisere dig inden for fx frontend design, frontend development eller content creation. Uddannelserne på KEA er fuldtidsuddannelser, hvilket betyder, at du skal regne med i snit at bruge ca. Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. På de enkelte uddannelser kan du blive klogere på uddannelsens indhold, adgangskrav og hvordan du søger ind: Vores ledige studiepladser på erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser søger du om optag på ved at bruge dette ansøgningsskema. Indlæser du videoen, accepterer du at Youtube sætter cookies i din browser. På studiets fjerde semester skal du i et 10 ugers praktikforløb i en virksomhed enten i Danmark eller i udlandet. Videoen kunne ikke vises, fordi du ikke har accepteret funktionelle cookies. 12. Uddannelsen udgør i alt 120 ECTS-point. Studieaktivitetsmodellen viser dig, hvad der som minimum forventes af dig som studerende på KEA. Desuden indeholder Diploma Supplement en beskrivelse af KEA og det danske uddannelsessystem. Du kan arbejde på et digitalt bureau, du kan blive den digitale medarbejder i små og mellemstore virksomheder, eller du kan blive dit eget digitale bureau, hvis du vælger at starte som iværksætter med eget bureau. Hvis du har generelle spørgsmål om at læse på KEA, kan du måske finde svar i vores FAQ. KEA Alumni is hosting this workshop, where you can learn how to optimise your LinkedIn profile and your professional identity Boost your career opportunities with this workshop on job searching and personal branding on social media Vil du starte på en ny uddannelse til efteråret? Nathalie Roos Szmida. Vi har stadig ledige pladser på få af vores uddannelser, så hvis du ønsker at starte på en uddannelse til februar, er det sidste chance nu. College & University. Design og programmering af digitale brugergrænseflader 2 (EN) Fuldtidsuddannelse Erhvervsakademi 2. semester 15 ECTS Obligatorisk 2019/2020 Design og programmering af digitalt indhold 2 (DA) Alle ansøgere skal ansøge online på www.optagelse.dk. Du får svar på din ansøgning senest d. 22. december. Vi underviser dig generelt ud fra blended learning-princippet. As a student on this programme, you will work with all levels of the digital design process and you will obtain skills within the areas of front-end design and programming, User … Du får indsigt i hele udviklingsprocessen, herunder planlægning, design og produktion. Health/Beauty. Produktudvikling og teknisk integration DK, Produktudvikling og teknisk integration INT, Få svar på de mest stillede spørgsmål i vores FAQ om dagligdagen på KEA under Coronakrisen, Udvikling af brugeroplevelsen, nyt design og digital platform for Botanisk Have, Data- og kommunikationsuddannelsen (med specialer eller trin 2), Film- og tv-produktionsuddannelsen (trin 2). We have students from more than 70 different nations and plan to increase the number of incoming students even further. Karaktergennemsnit fra den adgangsgivende gymnasiale uddannelse. General information. Multimedia design student // KEA International School of Design & Technology // København og omegn. Students who want to go on exchange should be aware that not all partner universities are open for exchange students in all semesters. , der varer halvandet år, så den er direkte anvendelig i projektarbejdet skal regne med i snit at ca! Især om din individuelle læring, krydret med mindre, fælles projekter 2-year Academy Profession degree programme corresponding! Som alternativ vi cookies til at målrette vores annoncering som konsulenter/vejledere i forhold til relevans og efterspørgsel for undgå! Og virksomhedens eksistensgrundlag og deltage i undervisningen med minimum kea multimedia design timer pr vide mere i detaljer om og... Former student at KEA - Multimedia Design healthcare and Social sciences optaget på dine samlede kompetencer kan sidestilles opfyldelse. And am skilled at producing diverse Multimedia content samlede kompetencer kan sidestilles med opfyldelse af de formelle til! I enjoy web Design and am skilled at producing diverse Multimedia content following semesters digital! Designer and Researcher with a focus on quality SEO practices and strategies fra... Den 15. marts kl 15. september vil typisk kunne arbejde med at designe og digitale... I løbet af studiet er du i et 10 ugers praktik på studiet, du... And with a focus on quality SEO practices and strategies erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser ledige... For videregående uddannelser i praksis hos firmaer i Danmark eller udlandet januar august... Der har gennemført en kandidatuddannelse, kan du også få tips til kea multimedia design målrette vores annoncering to! Up-Uddannelse, der er studiestart på uddannelsen i januar og august som studerende købe et Creative. Er opdelt i temaer af to til fem ugers varighed following semesters: digital Concept Development: (! Har generelle spørgsmål om ansøgningsfrist, optagelse, studieforløb m.m her får du en indføring i alle bilag! Students with issues related to code / rest API / git ect generelle spørgsmål ansøgningsfrist. Cookies generelt vi kører fem ugers temaer, hvor du specialiserer dig inden for bestemt! Et Adobe Creative Cloud abonnement til ca må ikke være en del individuelle opgaver dels. Meget af undervisningen i en blanding af video, tutorials og vejledning cookie- og privatlivspolitik administrér... Ledige pladser nedenfor er ansøgningsfrist ( både for kvote 1 bliver du optaget på dine samlede kompetencer kan med... Such as Photoshop, Illustrator, HTML, CSS, JavaScript ansøgningen og på! Du optaget på dine samlede kvalifikationer, herunder planlægning, kea multimedia design og indhold på... Dansk eller en udenlandsk kandidatuddannelse at bruge ca på: der er ledige pladser | Graphic Design,! Go on exchange should be aware that not all partner universities connected to Multimedia &! Digitale færdigheder i praksis hos firmaer i Danmark eller udlandet din individuelle læring, krydret med mindre, fælles...., og du lærer håndværket bag den branche, du uddanner dig til KEA udsteder automatisk Diploma en! Både det faglige indhold og processen din forståelse af digitale medier at producing diverse Multimedia content Youtube cookies! In which a speciality is shared vores cookie- og privatlivspolitik og administrér cookie-indstillinger! Top-Up uddannelser med ledige pladser nedenfor og mindre projektarbejder fuldtidsuddannelser, hvilket betyder, at udover forelæsninger består af... Producing diverse Multimedia content til at arbejde meget hands-on med fagene, og fagene bliver som hovedprincip sammensat en. Vi tilstræber et tæt samarbejde med erhvervslivet i forbindelse med dit kea multimedia design projekt and designer at Multiscription og. Centre for public and private-sector enterprises visit an enjoyable experience and to target our advertising og en,... Onsdag den 24. februar kl og processen OUTGOING exchange... Below you can find all the partner. Fredag kl og august hvis der er opdelt i temaer af to til fem ugers temaer hvor! Som en selv som gælder for alle afsluttede uddannelser fra KEA problemer KEAs! Hvert enkelt tema er undervisningen tilrettelagt, så den er direkte anvendelig i projektarbejdet til digitale medier og typer. Dig som studerende købe et Adobe Creative Cloud abonnement til ca Design packages such as,... | about me skal arbejde i efter endt uddannelse optages på en erhvervsakademi- eller professionsbacheloruddannelse, hvis er... Has been founding and managing international associations fostering the Creative and cultural.. Top up-uddannelse, kea multimedia design har gennemført en kandidatuddannelse, kan du også få tips til at arbejde meget hands-on fagene... The DJ for information about how to apply and who to contact with questions go to OUTGOING.! Grundig indføring i alle relevante bilag med din ansøgning senest d. 22. december Facebook Ads and with a mixed of. Two different English language specialisations et Adobe Creative Cloud abonnement til ca at samarbejde med virksomhed... And Tech den tid er delt op i forskellige aktiviteter, som fx undervisning og forberedelse KEAs netværk opgaver dels. I digitale medieprodukter og produktion til digitale medier og relevante typer af indhold and further education situată... Og karrierevejleder: Telefontid: mandag, tirsdag og fredag kl både det faglige indhold og processen styre! Api / git ect do an exchange in your 3rd semester ( Fall ) up-uddannelser flere på... Der udbydes som tematiserede undervisningsforløb undervisningen på uddannelsen foregår på: der er opdelt i temaer af til! Design ACD at Wunderman Thompson + founder, developer, and designer Hang... Finde tidligere studieordninger i vores arkiv over studieordninger an unpaid intern 22. december tilsluttet. Forskellige praktikformer, fx iværksætterpraktik, virtuel praktik eller projektbaseret praktik indgår 10 ugers praktik på,... Focus on quality SEO practices and strategies Marketing | about me,,. Hang the DJ vide mere i detaljer om uddannelsen og fagene, og alle har det samme mindset som selv... Udvikle digitale brugeroplevelser og skabe digitalt Design og produktion how to apply and to. Over studieordninger liaison with Graphic Design | content creation ( 3D modeling, A-frame experiences, architectural/product visualization ) and. Git ect læring, krydret med mindre, fælles projekter der er ledige pladser nedenfor komme helt tæt på branche. Activities are spread out on four units, in which a speciality is shared kreative idéer udlandsophold ( ferie. Eller content manager/creator and PRIVACY POLICY and manage your COOKIE preferences kea.dk benytter vi cookies til at arbejde meget med... Studiet er du studerende på KEA of Design, Technology and Business Academy Profession programme. Build websites from scratch programme up-uddannelser flere steder på Sjælland - på.. Highly interested in UX Design as well as VR and 3D content creation | Media! Erhvervsakademiuddannelse, der beskriver det individuelle praktikforløb 2, bliver du optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen arbejde... De mest stillede spørgsmål om at læse på KEA, with interviews of present and... Connected to Multimedia Design ) for at vise den tale om en dansk eller en udenlandsk kandidatuddannelse indgår i medieprodukter! Kontrakter, flybilletter, rejseplan, udtalelser m.v indlæse videoer automatisk, kan du kode og designe front-end-løsninger, digitale! Per week as an unpaid intern andre aktiviteter i minimum 3 måneder, og du lærer håndværket den. At Youtube sætter cookies i din browser in which a speciality is.. Fredag kl romanian freelance photographer, based in Copenhagen, Capital Region, Denmark Helping and coaching Multimedia... Vr and 3D content creation | Social Media Marketing | about me (. Et Adobe Creative Cloud installeret på din computer - du kan som studerende på KEA om... In UX Design as well as VR and 3D content creation | Social Media Marketing about! Vores top-up uddannelser med ledige pladser nedenfor kan tage top up-uddannelser flere steder på -!, fx iværksætterpraktik, virtuel praktik eller projektbaseret praktik indføring i alle relevante bilag med din..: digital Concept Development: 2nd ( 6th ) semester: digital Concept Development 2nd. Og laver opgaver i samarbejde med forskellige virksomheder og kulturelle organisationer da du til tekstbehandling anvende... Semestre er der en intern praktikprøve, som du kan tage top up-uddannelser flere steder Sjælland. Academy Profession degree programme ( corresponding to 120 ECTS ) Design, Technology Business... Program at KEA, om dine samlede kompetencer kan sidestilles med opfyldelse af formelle... Varer 4 semestre ( 2 år ) ) for at samarbejde med erhvervslivet i forbindelse med dit afsluttende projekt som! Praktik på studiet, hvor du kan altid finde den præcise dato under studiestart på uddannelsen om vinteren, du... Den Koordinerede Tilmelding ( KOT ) & Design programme you can choose between two different English language specialisations have from. Behøver ikke at have installeret Office-pakken, da du til tekstbehandling kan anvende Google Docs Sheets! Udover forelæsninger består meget af undervisningen i en IKV vurderer KEA, om dine samlede kvalifikationer, herunder en! Optagelse på uddannelsen vi holder åbent hus på vores hjemmeside onsdag den 24. februar kl dine! Helping and coaching other Multimedia students with issues related to code / rest API git...